Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

# Đội Tổng +/- Đ
TR T H B BT BB
1. Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
6. B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Kuwait 1 1 0 0 2 0 2 3
13. Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
15. CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Nepal 1 1 0 0 1 0 1 3
17. Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Gabon 1 0 1 0 1 1 0 1
21. Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
38. El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
47. B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
71. CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
88. New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
89. New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
99. French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
110. San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
120. St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
137. UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
156. M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
178. St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
180. T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
181. T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Barbados 1 0 0 1 0 1 -1 0
196. Mauritius 1 0 0 1 0 1 -1 0
197. South Sudan 2 0 0 2 1 5 -4 0
198. Belize 1 0 0 1 0 4 -4 0
199. Moldova 2 0 0 2 2 7 -5 0
200. Đông Timo 2 0 0 2 1 7 -6 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bànthắng    BB: Số bàn thua   

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm